Certificering IT aan de Zaan: veiligheid voorop!

Veiligheid staat voorop, ook online. Daarom hechten we veel aandacht aan de juiste certificering van IT aan de Zaan. Bedrijven en overheidsinstellingen slaan steeds meer bedrijfsgevoelige data op in de cloud. Deze partijen hebben daardoor behoefte aan kwalitatief hoogstaande service. Wij bieden onze klanten deze garantie via onze diverse certificeringen. Trans-iX is gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) en NEN 7510-1 (informatiebeveiliging in de zorgsector). Dit zijn de hoogst haalbare kwaliteitsstandaarden voor veilig en betrouwbaar omgaan met ICT-systemen en datastromen.

ISO 27001 & NEN 7510-1

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging die specificeert hoe een organisatie veilig met informatie omgaat en hier intern actief beleid op voert. De norm NEN 7510-1 richt zich specifiek op informatiebeveiligingseisen voor de zorgsector en is dé standaard die helpt de beveiliging, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van medische data te garanderen.

Certificering op dit niveau betekent dat Trans-iX alle bedrijfsprocessen op mogelijke veiligheidsrisico’s heeft gecontroleerd en van passende maatregelen heeft voorzien: hardware, verbindingen, werkplekken, wachtwoorden-, toegangs- en personeelsbeleid, opslag van data en documenten, en meer. Niet alleen voor Trans-iX zelf, maar ook voor onze cloud oplossingen.

Daardoor is Trans-iX nu een ICT-fort, waarbinnen alles wat klanten en partners aan Trans-iX toevertrouwen beschermd en beveiligd is. Dat is altijd van belang, en in de gezondheidszorg soms van levensbelang.

Dankzij de ISO- en NEN-certificering is Trans-iX een ideale sparringpartner voor cyberveiligheid. Een partner die niet alleen de theorie en de techniek kent, maar ook de dagelijkse praktijk. Vanuit deze expertise kan Trans-iX optimaal adviseren als het gaat om toekomstbestendige (cyber)veiligheid, het treffen van noodzakelijke (technische) maatregelen en voor de benodigde bewustwording.

ISO 27001:2013

  • Beveiliging van informatie en data
  • Beheersbaar maken van informatie
  • Creëren en waarborgen van vertrouwen omtrent informatiebeveiliging
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Geautoriseerde toegang tot data

NEN 7510-1:2017

  • Hoogste standaard voor informatiebeveiliging
  • Handvatten voor datamanagement
  • Vertrouwen creëren en waarborgen omtrent de informatiebeveiliging
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Conformeren aan ISO 27001

Certificering IT aan de Zaan altijd op 1

Bij Trans-iX staat kwaliteit, (data)integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid altijd centraal. Dit komt onder meer tot uiting in het feit dat onze organisatie, als één van de weinige cloud providers, zowel ISO 27001 als NEN 7510-1 gecertificeerd is.

Als ICT-partner zijn wij het aan onze klanten en onszelf verplicht om het onderwerp informatiebeveiliging goed te regelen. Daarom zijn we er trots op dat we middels deze certificeringen een officiële erkenning van onze kwaliteit kunnen bieden. Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de medewerking van onze collega’s en de externe ondersteuning van Robbert Barendsz van Barendsz Advies Buro.