Disclaimer

Bij de samenstelling en inhoud van deze website is door Trans-iX met de grootste zorg gewerkt aan een juiste, feitelijke beschrijving van onze diensten. Door de snelheid waarmee technologie en security standaarden zich ontwikkelen kan het zijn dat niet iedere beschrijving op onze website altijd up to date is. Daarom zijn geen rechten te ontlenen op basis van de beschrijving op onze website en behouden wij ons het recht voor om diensten te allen tijde binnen de contractuele toelaatbaarheid te wijzigen.

Trans-iX conformeert zich aan de door de ECP opgestelde Notice en Takedown procedure.

Het is niet toegestaan om zonder vooraf verkregen toestemming documenten of grafische uitingen over te nemen van onze website. Mocht u hier van willen gebruikmaken dan verwijzen wij u graag naar onze contact pagina.